(pod)Vodník - Květen 2019

Proběhl zápis do první třídy základní školy. Kotlíkové dotace a půjčky. Jak rejdili čarodějnice a černokněžníci v Rybništi. Pojednání Ing. Jana Drozda o lesích v národním parku. Jak dopadly první rybářské závody na Školním rybníku? Jak se daří fotbalistům. Úspěchy malých soptíků. Pozvánka na slavnosti obce 1.6.2019. Informace z ZŠ a MŠ Rybniště.