(pod)Vodník - Březen 2019

Pozvánka na Jarní tvoření. Otevřený dopis k revizi katastru nemovitostí. Slavnostní mše svatá. Stavební práce v KD pokračují. Informace k dotačním programům Dešťovka a Nová Zelená úsporám. Plošné vypalování staré trávy. Jak se nakládalo s odpadem. Společenská kronika. Obchod krmiv a chovatelských potřeb v Rybništi. Rozlosování jarní části okresního přeboru v kopané. Informace ze ZŠ a MŠ Rybniště.