Vodník - Říjen 2018

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Ustavující zastupitelstvo obce Rybniště. Den úcty ke stáří. Rekonstrukce kulturního domu. Prořezání průjezdného profilu místních komunikací. Klub důchodců. Oprava střechy na místní samoobsluze. Třídění odpadů v obci. Policejní statistika za srpen. Společenská kronika. Vánoční tvoření. Fotbalové zprávy. Násada kapra do Školního rybníku. Úpravy obecního parčíku. ZŠ a MŠ.