Vodník - Listopad 2018

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Ustavující zastupitelstvo. Den úcty ke stáří v Rybništi. Stavební práce na KD. Nová střecha na místní samoobsluze. Prořezání průjezdného profilu místních komunikací. Klub důchodců. O recyklaci odpadů. Nejčastější chyby při třídění odpadů. Policejní statistiky. Vánoční tvoření. Fotbalový stánek. Obecní parčík: příspěvek k oslavě 100 let založení republiky. Dění v ZŠ a MŠ.