Vodník - Červenec 2018

Zasedání Zastupitelstva obce. Černé skládky v Rybništi. Problematika v Lužické nemocnici. Klub důchodců. Nová kavárna ve Chřibské. Dovolená dětského lékaře. Tolštejnské slavnosti. Společenská kronika. Prodej slepiček. Soptíci v akci. TJ Tatran Rybniště. Dění v ZŠ a MŠ Rybniště.