Vodník - Říjen 2014

Ohlédnutí za prací zastupitelstva v uplynulém volebním období. Informace spolků. Nové známky na popelnice.