Vodník - Prosinec 2014

Nové vedení obce. Důležité oznámení o změnách ve vyhlášce o kácení dřevin rostoucích mimo les. Ohlednutí za akcemi kulturní komise. Vánoční koncert a vánoční jarmark v ZŠ a MŠ Rybniště.