V Rybništi se bude o něco lépe sportovat

Vedle kulturního domu vyroste do příštího roku multifunkční hřiště pro tenis, volejbal, házenou, floorbal, basketbal a minikopanou.

Národní sportovní agentura vyhodnotila žádosti o dotace ve Výzvě 19/2022 Regiony USC a v pondělí 26.6.2023 zveřejnila seznam žadatelů, jejichž žádosti vybrala k financování. Ta naše tam byla taky!

Projekt výstavby hřiště byl plánován již v rámci rekonstrukce kulturního domu v roce 2016. Věříme, že výstavba nového sportoviště v centru obce je zase správným krokem pro zvyšování kvality života na venkově.

Situace umístění hřiště u kulturního domu: