Kulturák má nového nájemce

Zastupitelé na červnovém zasedání projednali jedinou žádost o pronájem restaurace v kulturním domě, kterou podala slečna Kateřina Klorová.

Rodačka z Rybniště, která momentálně bydlí a pracuje ve Varnsdorfu, ale chce se do Rybniště vrátit a jak ve své žádosti píše: „bude ji velkou ctí otevřít v kulturním domě restauraci“. V oboru podniká tři roky a všechny zkušenosti by zúročila v nové provozovně. Jejím plánem je otevřít v říjnu letošního roku a obec ji bude nápomocna, aby byl tento datum reálný. V současné době je potřeba dozařídit kuchyň nerezovým vybavením a sporákem a v restauraci postavit bar.

Zastupitelé měli možnost vyslechnout podnikatelský záměr osobně od Kateřiny Klorové. Všichni jsou si vědomi rizik, které s sebou otevření a provoz restaurace v dnešní době přináší, ale jak nová nájemkyně, tak obec věří, že se podaří novou činnost v obci nastartovat.

K. Klorové byl pronajat služební byt, který také prošel celkovou rekonstrukcí a je pro tyto účely připraven.

 

 

Taneční sál a spolkové klubovny lze krátkodobě pronajímat k soukromým účelům.

 

 

Záměr pronajmout nebytové prostory kulturního domu byl zveřejněn na úřední desce.