Přírodní zahrada u ZŠ a MŠ Rybniště

V pondělí 3.10.2022 jsme úspěšně protlačili (a to doslova) dotačním systémem žádost o dotaci na projekt „Přírodní zahrada u ZŠ a MŠ Rybniště“ a podali ji do výzvy č. 5/2022 v rámci Národního programu Životní prostředí. Pár hodin po podání naší žádosti byla výzva z důvodu vyčerpání finanční alokace uzavřena.

Žádost splnila po vypořádání připomínek všechny podmínky přijatelnosti a mohla být schválena (dne 12.4.2023 přišlo rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši 500 tis. Kč).

Nový koncept řeší rozšíření zahrady o vodní tok (narovnání hranic školního pozemku), doplnění zahrady o zejména keřovou výsadbu a další mobiliář k učení venku. Projekt iniciovala škola, ale obec převzala odpovědnost za přípravu podkladů, podání žádosti o dotaci a následnou realizaci.

Pravděpodobně v září se předpokládá zapojení školy, žáků i veřejnosti do realizace nové zahrady. Budeme informovat.