Přijímáte televizi přes anténu?

Pak se hodí informace Českého telekomunikačního úřadu. Dle ČTÚ bude v tomto regionu zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. To může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Rušení televizního příjmu přes anténu se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Bližší informace a postupy jsou k dispozici zde.