Nový zákon o opadech v realitě odpadového hospodářství obce

Minulý rok byl těsně před vánocemi poslaneckou sněmovnou překotně schválen nový zákon o odpadech s platností od 1.1.2021! A občane, firmo, územně samosprávný celku starej se! Naštěstí (jak se to vezme) pro obce nastalo přechodné období jednoho roku (toho letošního), abychom nastavili systém sběru a likvidace odpadu podle nového zákona.

Většině starostů to přidělalo vrásky na čele a s vydáváním vyhlášek otáleli. I my jsme sháněli informace, kde se dalo, dokola prověřovali a přemýšleli, jak náš funkční systém odpadového hospodářství uvést do souladu s novým zákonem, tak, aby se to občana dotklo co nejméně.

Nakonec jsme dospěli k výsledku, který mění „pouze ceny“ za vývoz odpadu. Podle nově schválené vyhlášky se nastavuje jednotná cena za litr objemu tzv. „shromažďovacího prostředku“ (prostě popelnice či černého pytle AVE na směsný komunální odpad). A tato cena za litr musí být pro každý druh vývozu jednotná, což nastoluje onu „spravedlnost“ v odpadovém hospodářství.

Nechápete, jak to myslím? Dle současně platných smluvních cen doposud ti z vás, kteří měli objednaný týdenní svoz 120-ti litrové popelnice, byli finančně zvýhodněni oproti těm, kteří měli čtrnáctidenní svoz, to samé platilo u 80-ti litrových popelnic. Nebo-li kdo si dal trochu víc práce a dokázal řádně vytřídit odpad, díky čemuž mu stačil čtrnáctidenní svoz, tak vlastně doplácel na ty pohodlné, kteří „narvou“ do té popelnice úplně všechno. Stále nerozumíte? Tak ještě stará čísla. Týdenní vývoz (52x) 120 litrové popelnice vyšel ročně na 2500 Kč (jedno vyvezení za 48 Kč), čtrnáctidenní vývoz (26x) na 1400 Kč (jedno vyvezení za 54 Kč).

A toto se právě s novou vyhláškou mění. Prostě jeden výsyp popelnice bude stát každého z nás stejně, protože za litr objednaného objemu se nově platí 55 haléřů. Kdo chce být nadále pohodlný, tak si musí připlatit. Kdo se bude snažit třídit, tak může ušetřit!

Jaké tedy máte možnosti? Většina z nás má doma popelnici o objemu 120 litrů, jejíž jeden výsyp nově stojí 66 Kč, tolik stojí i černý pytel na směsný komunální odpad (zbytkový odpad po separaci tříditelných složek odpadu). Někdo z nás už má popelnici o objemu 80 litrů, u které je výsyp za 44 Kč. No a je jen na vás, jestli si zvolíte týdenní či čtrnáctidenní vývoz popelnice. Nebo si koupíte černý pytel, který Vám může vystačit třeba i na měsíc.

Nové ceny, které jsou platné již od následujícího zimního svozového období (1.11.2021 až 30.4.2022), a další potřebné informace k systému odpadového hospodářství v obci jsou zveřejněny zde.

Známky na popelnice bude možné pořídit od 18.10.2021.

Ing. Roman Forfera, starosta obce