Nové centrum obce

V roce 2021 budeme realizovat kompletní obnovu zeleně. Tato etapa je součástí projektu, který celkově mění uspořádání v centrálním prostoru mezi úřadem, kostelem a školou.

Projekt nového centra obce jsme ve veřejném projednávání připravili do podoby studie v roce 2017. Po odsouhlaseném konceptu centrálního prostoru mezi úřadem, kostelem a školou přišly na řadu projektové práce, které řeší změnu prostranství v detailech, musí se popasovat s omezeními danými vedením sítí, s novými stavbami s přihlédnutím na pořizovací náklady i budoucí údržbu. 

Cílem projektu je vytvořit v centru obce funkční veřejný prostor, který bude vhodný nejen pro setkávání obyvatel a různé společenské akce, ale také bude hodnotným prvkem městské zeleně. Cílem je využít stávající technické i přírodní dispozice k vytvoření hodnotného centrálního prostranství obce. Na postupnou realizaci projektu budeme hledat dotační zdroje. 

Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která byla administrována Místní akční skupinou Český sever, budeme v příštím roce realizovat dílčí etapu, která řeší obnovu zeleně v parku – dojde k zdravotním zásahům do zeleně u kostela, bude se výrazně kácet v centrálním prostoru, ale zároveň nově sázet!