Nová zelená úsporám LIGHT

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) připravily program Nová zelená úsporám Light (NZÚL). Program je určen pro jednoduchá opatření přinášející úspory energií.

Cílovou skupinou programu jsou nejvíce zranitelné skupiny obyvatel – senioři, osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně a domácnosti s nárokem na příspěvek na bydlení (typicky mladá rodina s dětmi bydlící v RD).

Jedná se  okamžitou, vyplácenou předem podporu ve výši 150 000,- Kč. Žádosti se podávají elektronicky bez složité přípravy.

Podporu můžete získat na tyto aktivity – opatření:

AKTIVITA (OPATŘENÍ)

MĚRNÁ JEDNOTKA

VÝŠE DOTACE

Zateplení fasády

běžný metr

6 000,- Kč

Zateplení střechy

kompletní opatření

120 000,- Kč

Zateplení stropu pod půdou

kompletní opatření

50 000,- Kč

Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

kompletní opatření

60 000,- Kč

Výměna oken

ks výplně

12 000,- Kč

Výměna vchodových dveří

ks výplně

18 000,- Kč

 

Příjem žádostí bude zahájen 9. 1. 2023.

S přípravou žádostí i vyúčtováním projektu bude nápomocna MAS Český sever. Kontaktujte pracovníka Ing. Mgr. Marka Hartycha.

 

Dokumenty a bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Státního fondu životního prostředí zde.