Nová terasa u kulturního domu

Prozatím se podařilo dokončit položení zámkové dlažby na venkovní terase pro restauraci.

V pokládání zpevněných ploch a dalších terénních úpravách budeme letos a příští rok v souvislosti s výstavbou hřiště pokračovat.

 

Provozní dobu restaurace najdete na facebookových stránkách

Další informace o kulturním domě zde.