Město Varnsdorf nabízí sociální byty

Město Varnsdorf zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu na pronájem sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Jde o opravené byty v panelovém domě č.p. 2764 v ulici Žitavská ve Varnsdorfu.

Žadatelé, kteří splní uvedená pravidla a jsou osoby v bytové nouzi, si mohou požádat o pronájem sociálního bytu ve Varnsdorfu.

Na základě řádně vyplněného formuláře bude žádost o pronájem sociálního bytu posouzena a poté, bude-li žadatel splňovat pravidla a bude-li osobou v bytové nouzi, zařazena do seznamu žadatelů evidovaném při MěÚ Varnsdorf. V případě volného sociálního bytu bude žádost projednána s ostatními žádostmi na pronájem volného sociálního bytu na schůzi Rady města Varnsdorf.

Formulář – Žádost o pronájem sociálního obecního bytu – je pro žadatele k dispozici v Centru sociálních služeb v ulici T. G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu u Bc. Kateřiny Hadarové - tel.: 725 560 539.

Kompletní podmínky a pravidla týkající se pronájmu sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi jsou k dispozici na webových stránkách města www.varnsdorf.cz/cz/aktuality/informace-z-mesta/mesto-zverejnuje-vyzvu-pronajem-socialnich-bytu-pro-osoby-bytove-nouzi.html.