Komplexní pozemkové úpravy v Rybništi

V pondělí 27.2. se na sále kulturního domu konalo úvodní jednání, které mělo za úkol seznámit účastníky řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Rybniště.

Zástupci Státního pozemkového úřadu seznámili zhruba třicítku přítomných s tím, co to komplexní pozemkové úpravy jsou, byl vybrán tzv. středový bod a zvolen tzv. sbor zástupců. Více informací najdete v přiloženém PDF.

Další fází je mapování území, které se začne zaměřovat geodety již během měsíce března. Tímto upozorňujeme občany na pohyb geodetů v obci, kteří by měli mít bílou DACII DUSTER.