Vybavení Jednotky SDH Rybniště III

Z dotace mohlo být pořízeno potřebné nebo chybějící vybavení pro jednotku: jednorázový oblek, zásahové boty, zásahové rukavice, technické prostředky (např. karabiny, rychloúchyty, motykohrábě, reflektory, sorbční rohože aj.), plovoucí sací koš, hadice a rozdělovač - zásahy při velké vodě, povodních; termokamera - vyhledávání skrytých ohnisek), nové akumulátory pro svítilny Maglite.