Rybniště - chodník podél II/263 - II. etapa

 

 

 

Projekt je realizován s finančním příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2023.

 

Předmětem projektu je výstavba chodníku II. etapa podél silnice II/263 v obci Rybniště, který navazuje na chodník I. etapa realizovaný v roce 2016. Součástí výstavby chodníku II. etapa je řešení úpravy autobusových zastávek, které neodpovídají platné legislativě, nového odvodnění dešťových vodúpravy stávajícího veřejného osvětlení, provedení přeložení podzemního vedení společnosti CETINrozšíření zabezpečovacího zařízení v místě přejezdu P3268 km 78,970.

Stavbu provádí firma METROSTAV DIZ s.r.o..