Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu

 

Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí se pořídila nová multikára s příslušenstvím (vysavač listí, štěpkovač, radlice, 5 kontejnerů, kompostovací silo a 200 kompostérů) v rámci složitě pojmenovaného projektu Systému sběru biologicky rozložitelného materiálu.