Vodník - Červenec 2017

Zápis z jednání ZO. Školní družina v novém kabátě. Rybnišťský bivoj. Nákup technických posil v obci. Nové obecní webové stránky. Hry legrace a smíchu. Florbalový tým FBC Tatran Rybniště. Oslava Dne dětí v Rybništi. Zprávy z místní ZŠ a MŠ. Společenská kronika. Tolštejnské slavnosti. Soptíci v akci. Oznámení ordinace praktického lékaře.