Vodník - Červen 2017

Zastupitelstvo obce. Vítání občánků. Pozvánka na zasedání ZO. Klub důchodců. Tour de Feminin. Oznámení o uzavření knihovny. Společenská kronika. Prodej slepiček. Potravinová a materiální pomoc. Soptíci útočí. Sportovní hry. Zprávy ze ZŠ.