Vodník - Leden 2013

Platby za nájem pozemků a poplatky za psy pro rok 2013 jsou splatné do konce března !!