Zlatá svatba v Rybništi

V sobotu 28.9.2019 v 11 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu Rybniště konala čtvrtá zlatá svatba v porevoluční historii obce. Manželé Jiřina a Bohuslav Horákovi prožili 50 let společného života a připomenutí tohoto okamžiku na obecním úřadě bylo do poslední chvíle pro manžele Horákovy velkým překvapením.

Byli jsme velmi rádi nápomocni s přípravami a s organizací této výjimečné události. Slavnostního projevu se ochotně ujal zastupitel obce pan Karel Masopust. Manželé Horákovi dostali od obce květinu a dárkový balíček s regionálními výrobky. 

Foto: M. Latislavová