Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok se letos v Rybništi tradičně zahájil v devět hodin v pondělí 4.9.2023 - symbolickým odbitím na Happy Drum (protože na škole v Rybništi školní zvonek nezvoní).

Ve školním roce 2023/2024 bude do naší školy ZŠ a MŠ Rybniště chodit 13 prvňáčků a přivítáno bylo vedením školy i vedením obce 11 z nich. Po milých slovech  paní ředitelky dostali všichni dárkový balíček školních potřeb od Artikon - Výtvarné potřeby a rámování z Rybniště.

Novým žáčkům, ale i všem ostatním přejeme úspěšný školní rok!