Zahájení školního roku 2019/2020

Pro všechny školáky naší školičky začínal nový školní rok v pondělí v 9 hod.. Úplně poprvé šlo do školy také osm prvňáčků (6 holčiček a 2 kluci).

Všichni se sešli v nové (rekonstruované) třídě. Přítomné uvítala milým slovem ředitelka paní Mgr. Martina Kočišová, zmínila se o organizaci školního roku, rozvrhu tříd, také o personálním obsazení školy. K prvňáčkům (a nejenom k nim) promluvil starosta obce pan Ing. Roman Forfera a předal jim drobné dárečky od obce, které připomínají 125. výročí založení školy v Rybništi, a dárkový poukaz pro budoucí čtenáře do obecní knihovny.

Na prvňáčky čekal také dárkový balíček od Ústeckého kraje s drobnostmi v rámci projektu „Bezpečně do škol“.