Vítání občánků v roce 2021

V sobotu 11.9.2021 jsme po roce opět mohli oficiálně přivítat nové občánky Rybniště.

Pozvání na slavnostní vítání přijali rodiče Viktorky Pallagové, Kubíka Korbela, Verunky Kubínové, Jiříka Soboty, Petříka HovorkyMatouška Krále.

Přítomné pozdravila a přivítala v prostorách mateřské školy ředitelka paní Mgr. Martina Kočišová, program zpestřilo pěvecké vystoupení dětí pod vedením učitelky paní Mgr. Jany Dašové. Slavnostního proslovu k novým občánkům se ujala místostarostka obce paní Bc. Petra Vojtěchová.

Všechny děti byly opět hodné a vzorně spolupracovaly s panem fotografem. Rodičům byly předány originální rybičky z kouzelného obchůdku Eliáš ze Chřibské, knihy s leteckými fotografiemi z Děčínska a květiny. Na závěr byl již tradičně proveden zápis rodičů do pamětní knihy.                                                                                  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka