Třetí Noc s Andersenem 2024

Třetí nocování pro děti začalo v pátek 22.3. a neslo se v duchu výročí Andersenovy pohádky Sněhová královna.

Výprava odjela vlakem do Knihkupectví Papírová loď, kde si manželé Uhrovi připravili pro děti krátké tématické povídání. Děti pak měly možnost prohlédnout si celé knihkupectví a zakoupit vybrané knižní úlovky.

Po výletě se děti posilnily výbornou večeří z restaurace Kulturní dům , společně vytvářely zimní mozaiku a připravily si své dočasné pelíšky.

S pohádkou na dobrou noc letos za dětmi přišla babička Gita a četla krásné zpracování Sněhové královny. S hudebním překvapením dorazil Jan Stoklasa, který dětem zahrál na kytaru oblíbené písničky.

Děti pak ještě chvíli listovaly ve svých oblíbených knížkách, některé usínaly, některé brebentily, některé se potřebovaly znovu napít… Než celá klubovna ztichla a ponořila se do klidného spánku, uplynulo více než jen málo desítek minut a hlídací tety musely býti dlouho „na stráži“.

Podle ranní aktivity dětí se ale dalo soudit, že si to užily! Byly tak brzy vzhůru a po snídani, že jsme společně stihli krátkou ranní šipkovanou. Tak možná zase příští rok!

Děkujeme za podporu a spolupráci: Lužická rybka, ZŠ a MŠ Rybniště, restauraci Kulturní dům, studiu Vandej, knihkupectví Papírová loď, hlídacím tetám Šárce, Petře a Lence, a Honzovi a babičkám Gitě a Janě.