Slavnosti obce 2022 a oslavy 150 let hasičů

Naše rybnišťská náves v sobotu 11.června ožila slavnostmi. Slavili jsme dva roky odkládané 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Rybniště

Program zahájila spanilá jízda, které se zúčastnily sbory Dolního Podluží, Varnsdorfu, Rumburka, Krásné Lípy, Kytlice a Horního Podluží. Hasičská technika projela celou obcí a nemohla být přeslechnuta.

Naše proudničky pod vedením Ivy Vytlačilové předvedly na pódiu hasičskou pohádku.

Hudební vystoupení jazzového uskupení JazzDeath z Mělníka bylo zajímavým oživením programu. Za jejich doprovodu a fanfár nastoupili členové sboru, aby mohli být přítomni slavnostnímu proslovu starosty obce Ing. Romana Forfery a předání nového praporu. Sboru i novému praporu požehnal jiřetínský farář Mgr. Pavel Koudelka. Poděkování nastoupené jednotce za příkladnou práci ve sboru a s mládeží zaznělo také od zástupce okresního sdružení hasičů.

Následovala pak akční část programu. K „hořícímu domu“ vyjeli starší hasiči pod vedením Miluše Vytlačilové, která na ně byla za perfektní provedení zásahu právem pyšná.

Mateřská i základní škola se také do slavností zapojila. Školkáčci sehráli parádní hasičskou scénku s vtipným hudebním doprovodem, družina zase všechny návštěvníky rozparádila svojí taneční show.

Na řadu ještě přišel ještě rychlý požární útok mladších hasičů pod vedením svého šéfa Míry Chroustovského, kterého ale neubránili před vykoupáním v požární nádrži.  

Pak už slavnosti probíhaly neorganizovaně a v pohodě, ke které přispěly skupiny MALVAS a KABÁT revival Varnsdorf.

Pro děti byla naplánována Soptíkova stanoviště, za jejichž splnění dostaly medaili (ručně vyrobenou členem SDH J. Vytlačilem). Veroniky tvořivá dílnička byla také dětmi vyhledávána. Obří skluzavka ze Světa atrakcí byla dětmi obsypána celý den a díky velkému zájmu byla doba pronájmu o dvě hodiny prodloužena.

Klub důchodců potěšil mnoho návštěvníků, protože napekl jejich téměř legendární koláčky, a rozdával odměny dětským soutěžícím. Ve velkém stanu si mohli návštěvníci nahlédnout do historie SDH prostřednictvím vystavených čestných uznání a pamětních listů i fotografií z činnosti SDH z let minulých. Výstavu připravila z dochovaných dokumentů paní Miluše Vytlačilová. Zajímavou sbírku medailí přivezl ukázat pan Jiří Čechota z Rumburka.  Akce se také účastnil promostánek Anketa Dobrovolní hasiči roku a odměnil účastníky bleskové soutěže.

Závěrečná ohnivá show od Ignis Iter byla důstojnou tečkou za slavnostmi. Díky všem za účast!

Velké poděkování panu Jaroslavu Navarovi za organizační pomoc (zapůjčení velkoplošného stanu a pódia) a celodenní ozvučení akce a také moderátorovi panu Janu Havránkovi, který skvěle slovem slavnosti provázel. Dále děkujeme: Tereze Rauch, Věře Forferové, Pavlíně Jadrníčkové, Janě Klorové a Blance Sobotové za zajištění dětských stanovišť a paní Veronice Kozákové za dílničku; členkám Klubu důchodců za pomoc a za koláčky; M. Vytlačilové za perníčky; pracovníkům obce, kteří pomáhali s přípravou akce a zajišťovali pořádek a bezpečnost; firmě Perník manufaktury za poskytnutí barev na zdobení perníčků; MŠ a ZŠ Rybniště za aktivní účast na slavnostech; studiu VANDEJ za spolupráci při pořízení fotografií a videa.

A především všem členům SDH Rybniště, kteří  se  do  příprav slavností zapojili!

Za finanční pomoc patří poděkování obci, SDH Rybniště a Ústeckému kraji.

 

Fotogalerie od K. Dvořáčka:

 

 

Fotogalerie od J. Vytlačila:

 

 

Fotogalerie od VANDEJ studia: