Čarodějnice 2017

Jako každý rok proběhl v naší obci v sobotní podvečer 30. dubna 2017 tradiční rej čarodějnic a černokněžníků.

Sešli jsme se nejprve před ZŠ, kde se po úvodním tanečku dětí ze ZŠ Rybniště se konala módní přehlídka čarodějných masek. Zvolit nejhezčí čarodějnickou rodinu bylo velmi obtížné, nakonec se jí pro letošek stala rodinka Vojtěchových. Děti si zasoutěžily v tvorbě čarodějných košťat, naučily se nový taneček a zopakovaly si ty z let předchozích. Po ukončení akce před školou jsme se společně vydali k hřišti, kde již čekala asi čtyřmetrová hranice s čarodějnicí, kterou místní hasiči slavnostně zapálili. Děti si mohly opéct buřty na připravených ohních. Akce se vydařila, počasí nás nezklamalo.