Vlasta vystřídala Bivoje 2019

Po 1. září 2019 je zřejmé, že to není jen 5 generací rybnišťských Bivojů, ale od konce prázdnin i rybnišťská Vlasta!

V 1. ročníku crazy soutěže “Rybnišťská Vlasta” pro všechny šikovné, hravé a po všech stránkách dokonalé ženy a dívky zvítězila Věra Forferová, na druhém místě se umístila Tereza Rauch a třetí místo získala Míla Korvasová. I přes nepřízeň počasí se ženy a dívky (avšak s podporou dětí) utkaly v devíti disciplinách, které prověřily jejich intelekt, fyzickou kondici, všestrannost a v neposlední řadě i smysl pro humor. Vyrovnané výsledky jsou zárukou, že je Rybniště v dobrých rukou. Vítězkám gratulujeme a všem účastnicím děkujeme za nadšení, s kterým zdolávaly nástrahy jednotlivých disciplín. Poděkování patří i rodině Hegerů, kteří si pro děti připravili malý lanový park s lanovkou. Moc si této podpory a pomoci vážíme.

Těšíme se naviděnou u 6. ročníku Rybnišťského Bivoje, který vystřídá Rybnišťskou Vlastu na konci prázdnin roku 2020!