Den dětí a slavnosti školy 2019

V sobotu 1. června 2019 se konala dlouho očekávaná oslava. Spojily se slavnosti obce Rybniště u příležitosti výročí 125. let od založení místní základní školy a oslava Mezinárodního dne dětí.

V parku před školou ve 14:00 starosta obce Ing. Roman Forfera krásným proslovem přivítal všechny návštěvníky. Ředitelka školy Mgr. Martina Kočišová poté zahájila vlastní program. Děti z mateřské i základní školy ve více jak hodinovém programu předvedly, co se naučily a v čem školu reprezentují (tanečky, scénky, písničky, hra na flétnu, …). Po odpočítání děti vypustily 125 balónků (v barvách obce) s přáním „Hodně štěstí, školo“.

Následovaly soutěže pro všechny děti v rámci dětského dne. Vyzkoušeli jsme jejich postřeh, hmat, zručnost, mysl, rovnováhu, obratnost. Každý pak dostal dárkovou taštičku a balónek. Zdarma pro děti byla i obří skluzavka.

A následovala volná zábava. Nejprve se obcí nesly písně od hudební skupiny „U Práži v garáži“. Vzhledem k tomu, že ještě bylo hodně světla, tančilo pouze několik odvážlivců. Ale poslouchali a zpívali téměř všichni. Kapelu vystřídala skupina „Z5“, ve které hraje a zpívá paní učitelka Mgr. Jana Dašová z místní školy. A možná i proto se začalo více tančit a zpívat. Tančili jsme až do jedenácti večer. Kdo netančil, poseděl, pojedl, popil u jednotlivých stánků.

Souběžně také probíhal den otevřených dveří ve škole, kam byli všichni zváni (více v samostatné příloze ZŠ a MŠ). Děti se také nechaly malovat na obličej (našlo se i pár dospělých jedinců), mohly tvořit v dílničce. V průběhu celé akce bylo možnost zakoupit si upomínkové předměty vytvořené k této příležitosti (vše s obrázkem školy, znaku obce či ryb) - polštářky, hrnky, plecháčky, obrázky a výroční turistické známky. Děti z družiny ještě vytvořily svícny a rybičky a nakreslily předlohy pro tvorbu magnetických placek. Ženy z klubu důchodců upekly vynikající koláčky, po kterých se také zaprášilo.

Akce se moc povedla, děkujeme všem spoluorganizátorům i všem účastníkům!

 

Děkujeme, že naši akci podpořil Ústecký kraj, prostřednictvím Místní akční skupiny Český sever z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019.

 

Fotoreportáž od Michala Šafuse - další fotky můžete najít také na FB obce.