Maškarní bál Tolštejnského panství v Rybništi

Maškarní bál Tolštejnského panství má jednu zvláštnost. Je totiž putovní. Neváže se na jediné místo, ale parta organizátorů z Oblastní akademie přátel kultury každoročně přiváží zábavu do tanečních sálů různých měst a obcí Šluknovska. Ten letošní bál - v pořadí sedmnáctý - doputoval 12. března 2022 do obnoveného a novotou vonícího kulturního domu v Rybništi.

Zaplněný sál, celá škála barevných masek a první půlhodina, v níž se představila hudební skupina Galaxie, byly příslibem příjemné celovečerní pohody, k níž krásně přispěly inspirativní taneční ukázky dolnopodlužských manželů Jaroslava a Adély Macháčkových a místního tanečního páru Jiřího a Miluše Vytlačilových. Jejich vystoupením a ani dalším programem se však letos nemohl potěšit vrchnostenský hostitel Albrecht Berka z Dubé. 

A tak se choť pana Albrechta, Michaela Anna ze Záhvozdu, ujala povinností a doručila přítomným písemnou zdravici, v níž se říká: Já, Albrecht Berka z Dubé, pán na hradě Tolštejně a v  celém do šíře i dálky se rozkládajícím panství Tolštejnském, i v okamžiku, kdy jsem chorobou upoután na lůžko, myslím na vás a na váš bál, který tak rád navštěvuji. Pozdravení z hradu Tolštejna posílám.  To pak patří všemu lidu dobrému, který o rozkvět panství mého s láskou a oddaností  pečuje. Hudbou a tancem ať dnešní den se zaskví a zábava ať radost vám přináší. Lide milý panství mého! Naplňte pohár dobrým mokem a srdce dobrou pohodou!  Ať noc dnešní je plna veselí, tance a radosti!  Lide podtolštejnský, tak, jak prací panství mé zvelebuješ, tak také po zásluze ducha svého zábavou dnešní noci povznes a tělo tancem obvesel! Vám všem přeji dobré přebývání na XVII. bálu panství Tolštejnského! Albrecht Berka z Dubé, v.r.

S přáním dobrého zdraví byl odeslán pozdrav tolštejnskému pánovi a celý sál se bavil hudbou, zpěvem a tancem.  Po lístcích do tomboly se jen zaprášilo a dvaadvacátá hodina pak přinesla tradiční akt vyhlašování ceny OAPK za nejpozoruhodnější počin ve prospěch kultury v regionu. A protože kovidová omezení zabránila v loňském roce pořádání bálu, předávaly se letos hned dvě ceny.  Za plných 30 let rozdávání  radosti a krásy folklorního umění si Zlatou múzu severu 2020 převzali zástupci krásnolipského folklorního souboru Dykyta.  Do čela všech nominovaných za rok 2021 se probojovala obec Rybniště.  Za znovuzrození kulturního domu a významný přínos místní kultuře přijal ocenění pro hostitelskou obec starosta Ing. Roman Forfera. 

Hudba se dala slyšet a slavnostní tuš pro oceněné po chvíli vystřídala promenádní mazurka s hodnocením masek. Porota neměla jednoduchou úlohu – poctivě vybrat z báječných masek ty nejpůsobivější. Přesto nakonec pět připravených cen našlo své majitele. Medovinové pozdravy loupežníka Vildy si odnesly zombie-parta a spoře oděná děva nejasného pohlaví.  Tři dorty Tolštejnského panství osladily život Shrekovi a Fioně, samuraji s gejšou a úžasné masce Střihorukého Edwarda.

Pod hudební taktovkou skupiny Galaxie se přehoupla půlnoc a zábava ubíhala jak jarní voda v Matyásce.  Poslední tóny uzavřely bál ve dvě ráno a nezbývá, než se těšit zase na příště! A také poslat poděkování všem, kteří se přišli bavit, všem, kteří se o zábavu postarali, všem kteří svou trochou přispěli do tomboly a speciálně obci Rybniště a jejich prima hasičům! Díky!

Martin Louka

 

Maškarní večer okem fotografa pana Miloše Lukačoviče: