Vítání občánků 2017

Opět jsme měli možnost v prostorách mateřské školky přivítat nové občánky Rybniště. Malá slavnost se konala v sobotu 3.6.2017.

S nápadem obnovení tradice společného vítání občánků přišla ředitelka školy Mgr. Martina Kočišová. Společné vítání občánků se díky její iniciativě konalo poprvé v červnu 2014. Letos se konalo popáté a pozvání na slavnostní vítání přijali rodiče pěti dětí – Kateřinky Brožové, Marušky Chládkové, Rozárky Bedrníčkové, Matouška Kabáta a Natálky Maštalířové. Dorazili všichni a v dobré náladě, všechna miminka byla přímo ukázkově hodná.

Malou slavnost v prostorách mateřské školy zahájil dětský pěvecký sbor Žabky pod vedením učitelky paní Mgr. Jany Dašové. Přítomné poté pozdravila a přivítala na půdě školy ředitelka paní Mgr. Martina Kočišová. Místostarostka obce paní Bc. Petra Vojtěchová se ujala slavnostního proslovu a na závěr popřála novým občánkům, aby vyrůstali „v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů, prarodičů, nás všech… ve společnosti dobrých lidí, ve šťastném domově plném radosti“.

Noví občánkové si poté vyzkoušeli pohodlí „obecní kolébky“ a jako zkušení modelové zapózovali fotografovi. Představiteli obce byly rodičům předány drobné dárky. Květiny, které maminkám předával pan starosta, věnovala paní Simona Pohanková z Rybniště. Na závěr byl proveden zápis rodičů do pamětní knihy.