Den úcty ke stáří 2017

Na oslavu, kterou pořádá Obec Rybniště a která se konala ve středu 18.10. 2017 v Kulturním domě Rybniště, dorazily čtyři desítky rybnišťských seniorů.

Všichni byli přivítání kytičkou, dobrým obědem a lahodným zákuskem. Příjemnou náladu a úsměv na rtech přivodilo milé a vtipné vystoupení dětí ze základní školy, do kterého se nakonec všichni aktivně zapojili. Fyzičku zúčastněných prověřila kapela Peleton ze Šluknova, která hrála tak skvěle, že téměř nikdo nezůstal sedět na židli. V jednom kole byl také pan starosta, kterého si tanečnice předávaly z ruky do ruky.
Podle reakcí si odpoledne všichni moc užili.

Velký dík Kulturnímu domu Rybniště (panu kuchařovi i skvělé obsluze), ZŠ a MŠ Rybniště, paní Simoně Pohankové (za květinovou výzdobu) a paní Ireně Kroupové (za "sladké" pohoštění).