Den úcty ke stáří 2018

Tradiční setkání se v letošním roce konalo netradičně v prostorách Základní a mateřské školy Rybniště. Ve středu 31.10. přijaly pozvání tři desítky seniorů, na které čekaly překvapivě přívětivé prostory tělocvičny.

Přispěla k tomu výzdoba ze školy i drobné květinové vazby na stolech od paní Simony Pohankové z Rybniště.

Senioři byli přivítáni vedením obce drobným dárečkem v podobě voňavého mýdla (ručně vyrobeného paní Libuší Broklovou ze Chřibské – obchůdek Eliáš) a nástěnným kalendářem s leteckým snímkem obce.

Po úvodním vstupu paní místostarostky přivítal přítomné vlídným slovem pan starosta a paní ředitelka. Poté už byly ke svému vystoupení připraveny děti, zazpívaly, zahrály na flétničky, dávaly hádanky a nakonec vyzvaly k tanci a většina si „mazurku“ s dětským doprovodem nechala ujít. Se seniory se děti rozloučily dárečkem, vyrobeným ve školní družině.

Po kávičce, servírované kolektivem školy a vedením obce, si mnoho z přítomných nenechalo ujít prohlídku školy. Mnozí se do školy vrátili po desítkách let a velmi ocenili proměnu prostor a kvalitní zázemí školáků.

Druhým zpestřením programu bylo taneční vystoupení manželů Miluše a Jiřího Vytlačilových, kteří předvedli ukázky čtyř latinskoamerických tanců (Samba, Cha-Cha, Rumba a Jive)… bylo to úžasné a určitě by svým výkonem ve Stardance zazářili!

O hudební kulisu se poté postaral harmonikář pan Novotný, který je oblíbeným hostem v Klubu důchodců při oslavách narozenin.

Věříme, že to slunečné podzimní počastí navodilo také hřejivou atmosféru i ve škole a že si všichni „seniorské“ odpoledne užili.

Děkuji velmi za organizační pomoc paní ředitelce a kolektivu školy, dětem za jejich vystoupení, za pozornost ze školní jídelny v podobě výborného mrkvového chlebíčku. Děkuji za zajištění servisu občerstvení VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf. Děkuji také za výše zmíněnou květinovou výzdobu a ruční výrobu mýdel – vše se moc líbilo!

Fotografie od P. Bergra a P. Vojtěchové.