Čarodějnice 2018

V pondělí 30. dubna 2018 proběhl v naší obci tradiční rej čarodějnic a černokněžníků. V 19 hodin jsme se společně sešli před místní školou.

Po přivítání všech vystoupily děti z MŠ a ZŠ. Předvedly krásné tanečky. V promenádě se nám představily všechny masky a byly odměněny sladkostí. Společně jsme si zatančili pár "čarodějnických" tanečků a rozproudili krev v žilách. V soutěži se děti proplétaly pavučinou a hledaly pavouky. Nejkrásnější čarodějnickou rodinou se letos stala rodina Hovorkových. Gratulujeme!

Pak jsme se společně v početném průvodu s lampiony a lucerničkami vydali k fotbalovému hřišti, kde místní hasiči zapálili vatru s krásnou čarodějnicí. U malých ohňů se mohly opéct buřty. Když se setmělo, začalo se šuškat o nějakém překvapení... tím byl ohňostroj darovaný panem Viet Bui Quang ("Davidem ze sámošky"). Moc děkujeme! 

Podle účasti, úsměvů malých i velkých lze říci: "To se to zase povedlo!" Tak příští rok... Děkujeme OÚ Rybniště za finanční a materiální podporu, místním hasičům za přípravu celé akce, všem „nehasičům“ za pomoc při stavění májky a hranice, Ivě za přípravu čarodějnice, ZŠ a MŠ Rybniště za vystoupení.