Slavnostní předání nové techniky místním hasičům

V sobotu 14. ledna 2017 probělo slavnostní předání nového dopravního automobilu místním hasičům.

Ke konci roku roku 2016 získala naše jednotka za podpory Hasičského záchranného sboru ČR, Ústeckého kraje a naší obce nový dopravní automobil DA-L1Z značky Ford, který bude sloužit nejen jednotce, ale i mladým hasičům k dopravě na soutěže. Dodatečně bylo vybaveno základními potřebami pro technické zásahy (motorová pila, kalové čerpadlo, elektrocentrála, souprava pro likvidaci ekologických havárií, osvětlovací stojan, apod.).