Záměr obce pronajmout nebytové prostory o výměře 17,5 m2 v objektu č.p.77

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.