Záměr obce prodat p.p.č.283/1 v k.ú. Rybniště a část p.p.č.305/1 v k.ú. Rybniště

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.