Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice

Nařízení zákazu pohybu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.