Záměr obce pronajmout a prodat pozemek č. 74/1 v k.ú. Rybniště

18.11.2019

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.