Záměr obce na prodej části p.p.č.81/1 k.ú.Nová Chřibská a části p.p.č. 79/6 k.ú. Nová Chřibská

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.