ÚSTECKÝ KRAJ - návrh závěrečného účtu a návrh střednědobého výhledu

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2018 a ke Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 je 17. červen 2019.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.