Usnesení ZO 13.12.2018

Usnesení z 2. zasedání Zastupistelstva obce Rybniště dne 13.12.2018.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.