Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu

Zamýšlený převod níže uvedených pozemků v k.ú. Rybniště nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.