Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2019

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.