Zastupitelstvo obce - oznámení o místě, době a navrženém programu jednání

Oznámení o místě, době a navrženém programu jednání zasedání Zastupitelstva obce Rybniště.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.