Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Předmětem revize katastru podle § 43 odst. 4 katastrální vyhlášky jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, další prvky polohopisu, místní názvy a pomístní jména.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.