Závěrečný účet DSO TOLŠTEJN 2018 - SCHVÁLENÝ

Návrh ZU na rok 2018, Komentář, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIn 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha podle § 7, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.